Hyper Dictionary

English Dictionary Computer Dictionary Video Dictionary Thesaurus Dream Dictionary Medical Dictionary


Search Dictionary:  

English Dictionary - Browsing Page V-17

veldt
veldt sore
vele
velecipedist
velella
veliferous
veliger
velitation
velivolant
vell
velleity
vellet
vellicate
vellication
vellicative
vellon
vellum
vellumy
velocimeter
velocipede
velociraptor
velocity
velour
velours
velout['e]
veloute
velout'e
veltfare
velum
velure
velutina
velutinous
velveeta
velverd
velveret
velvet
velvet bean
velvet bent
velvet bent grass
velvet flower
velvet grass
velvet osier
velvet plant
velvet sumac
velvet worm
velvetbreast
velveteen
velveting
velvetleaf
velvetweed

 

COPYRIGHT © 2000-2008 HYPERDICTIONARY.COM HOME | ABOUT HYPERDICTIONARY